Banner Beheercommissie Natuur LSO - Vilda / Yves Adams - Groot Rietveld
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in include() (regel 3 van /var/www/vhosts/k00012.local/htdocs/sites/all/modules/views_bootstrap/templates/tab/views-bootstrap-tab-plugin-style.tpl.php).

Strand en plas

Surrogaat kust

Dit natuurtype wordt omschreven als bestaande uit zandvlakte, eventueel met pionierbegroeiing, gecombineerd met plassen. Het omvat met andere woorden de allereerste ontwikkelingsstadia op zandige grond. Onder pioniervegetatie verstaan we de eerste kolonisatiestadia van planten, waarbij open grond tussen de begroeiing duidelijk aanwezig blijft. Plassen in dit natuurtype bestaan minstens voor een deel uit ondiep water. Er is geen verhouding tussen de verschillende delen vastgelegd, maar ze moeten allen wel aanwezig zijn. De optimale verhouding verschilt sterk van doelsoort tot doelsoort, en kan dus best ook variëren. Dit natuurtype is binnen dit SBZ vooral van belang als surrogaat broed- en foerageergebied voor kust- en koloniebroeders, en als pioniershabitat voor  soorten als Rugstreeppad.

Gebieden van dit habitat

Gebied Oppervlakte Habitat GRUP Oppervlakte GRUP
Deurganckdok terreinen
Gedempt deel Doeldok 74 hectare 0 hectare
Opgespoten MIDA's 77 hectare 0 hectare
Putten Plas
Spuitvak S11
Vlakte van Zwijndrecht 53 hectare 0 hectare